Medberoende

22.06.2021
Det största tecknet ur min synvinkel är att man tror att man kan hjälpa den personen som har alkohol eller drogproblem(eller vad det är)

För min egna del så började det med att jag slutade lyssna på mig själv. Jag trodde mer på "honom" än på mig själv. Saker som han sa eller berättade trodde jag mer på än på min egna intuition. Jag blev helt enkelt blind för självklara saker. Med andra ord så ljög jag för mig själv!
Dåligt självförtroende och dålig självkänsla brukar också visa sig. 
Säg att personen som är missbrukaren har skulder så är man ganska snabb med att hjälpa till med att betala och hjälpa så att skulden blir löst. Ekonomin har oftast sett sina bättre dagar.
En medberoende skyddar den missbrukande personen till hundra procent även fast man innerst inne vet att det är fel. Skuld och skam känner man ofta men blundar för det. Hade man ett bra kontaktnät innan så brukar man som medberoende tappa det. Vänner och släkt har inte samma plats i ens liv som tidigare. Man har fullt upp med att ta hand om missbrukaren.
Det finns många varningstecken men jag har tagit upp några styckna. 
Det är inte bara missbrukaren som är sjuk och behöver hjälp och stöd. Den som är medberoende är i samma situation. De behöver lika mycket hjälp och stöd i mina ögon. Missbrukaren är den medberoendes drog på sätt och vis.