Telefontider för samtal!

22.02.2021
Jag har inte alltid arbetstelefonen med mig. Även att jag har fysiska träffar med olika klienter så kommer jag att starta upp med att ha telefontider. Så det är lättare att nå mig.

Se samtalstider!