Stöd för anhöriga till missbrukare 

Välkommen till Anhörigscentrum 

Är du orolig för en vän? Tycker du att din son eller dotter festar för mycket? Lever du i ett förhållande där missbruk förekommer? 
Missbruk kan förekomma i olika former. Det kan vara alkohol, droger, sex eller spelmissbruk.
Den här verksamheten vänder sig till människor som är anhöriga till missbrukare, och som behöver stöd och hjälp.
Många anhöriga känner skuld och skam. Som medberoende väljer många att inte prata om hur de mår utan de väljer att vara tysta. Det resulterar med dåligt mående och sjukskrivningar.
Här är det Tystnadslöfte som gäller. Det som sägs här, stannar här. Verksamheten är oberoende av andra myndigheter. Detta är en privat verksamhet. 
Vill du ha någon som lyssnar och stöttar dig? Ring när du behöver stöd. Om det så är en Tisdagsmorgon  eller Lördagskväll. Det kan vara skönt att få prata med någon utomstående. Någon som inte är från samma stad eller län. Alla är välkomna!
Det ska gå snabbt att få tag på någon att prata med. Man pratar alltid med samma person. På så sätt byggs det upp ett bra förtroende mellan klient och terapeut.
Om man ringer och det är upptaget eller inget svar så får man prova igen efter en stund. Vill man bli uppringd så får man lämna namn och nummer.